Akademia powstała w roku 1998 roku w Poznaniu. 10 sierpnia 2018 roku minęła 20 rocznica naszego istnienia!

Naszą misją jest uczenie dzieci jak się uczyć. Traktujemy uczenie się jako pewną postawę, z którą rodzi się każde dziecko. To postawa towarzysząca niemowlęciu podczas uczenia się raczkowania, chodzenia, mówienia itp., a jej wyrazem jest entuzjazm, ciekawość, zaangażowanie, wdzięczność, radość. Naturalna zdolność do uczenia się, zazwyczaj nie jest umiejętnie rozwijana i z czasem dzieci ją tracą.

Akademia Nauki jest instytucją, w której na wielu płaszczyznach (psychologia, filozofia pedagogika, emocjonalność, kognitywistyka, neuroplastyka) odkrywamy czym jest uczenie się.

Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kompetencje, nazywamy je Kompetencjami Kluczowymi Ucznia, do których należą:.

  • Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu
  • Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
  • Koncentracja
  • Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów

Definicji uczenia się nie redukujemy jednak tylko do zdolności dziecka do opanowania wiedzy szkolnej, chociaż ta umiejętność, dzięki sztuce biegłego czytania, zapamiętywania, nielinearnego notowania, może być rozwinięta u każdego dziecka na poziomie mistrzowskim – co dzieje się na naszych kursach.

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.

Naturalna Postawa do uczenia się opiera się na cechach, które także rozwijamy w Akademii

Nauki i nazywamy je Cechami Diamentowymi TM . Należą do nich:

  • Rozwojowość – przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać
  • Poczucie własnej wartości – przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem
  • Optymizm/pozytywne nastawienie – pozytywna atrybucja (ocena) zarówno porażek jak i sukcesów

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku. Naturalnie wykazuje kolejne Diamentowe Cechy TM , które określane są mianem Niepoznawczych Czynników Sukcesu i należą do nich: sumienność, silna wola i cierpliwość. Ta zdrowa podstawa wyraża się tym, że osoby które ją mają, wykazują większe: entuzjazm, zaangażowanie i wdzięczność podczas nauki (niezależnie, czy uczą się wiedzy szkolnej, czy być rodzicem).

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń życiowych, dzieci zaczynają wyuczać się błędnej postawy do nauki. Nazywamy ją postawą Zniekształconą.

Błędnie wyuczona postawa opiera się na założeniach i przekonaniach, które sprawiają, że dziecko:

  • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) – postawa stałościowa
  • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem – poczucie bezwartościowości
  • negatywnie ocenia nie tylko porażki ale też sukcesy (np. zamiast docenić swój wkład w uzyskanie dobrej oceny, stwierdza, że pytania były łatwe) – postawa negatywna/pesymistyczna

Konsekwencją tej postawy jest unikanie wyzwań, rezygnacja z wysiłku, gdy zadanie jest trudne i wymagające, co w efekcie prowadzi do stresu, zniechęcenia oraz zagubienia entuzjazmu i radości z uczenia się.

Na szczęście, jeżeli postawa ta jest wyuczona, to znaczy, że można się jej oduczyć! I to właśnie robimy na naszych kursach. Podczas spotkań z dziećmi inspirujemy je do odkrywania Naturalnej Postawy Uczenia się. Trenujemy również Kompetencje Kluczowe Ucznia. Chcemy, aby każde dziecko, mogło być bardziej odprężone w szkole, potrafiło czerpać radość z uczenia się i osiągania w życiu tego, co jest dla niego ważne i wartościowe.

To co robimy, robimy z pasją i zaangażowaniem. Lubimy uczyć dzieci i rodziców, wspólnie odkrywać drzemiące w nas wszystkich potencjały. Tworzymy coraz to nowocześniejsze programy i doskonalimy nasze metody pracy, żeby zainspirować jak najwięcej dzieci i rodziców do Naturalnej Postawy Uczenia się. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Akademii 🙂

Misję Akademii Nauki realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy formatu NON PROFIT, takie jak Szkoła 2020, Akademia Nauczyciela, Akademia Rodzica, Cała Polska Czyta Dzieciom, za co zostaliśmy dwukrotnie uhonorowani Statuetką Kampanii ABC XXI. 

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte i zapewniamy, że nasze spotkanie będzie odkrywcze i ciekawe.

Zespół Akademii Nauki