Baner-Junior-Music-Course

Program „Junior Music Course” stanowi podstawę dla całego nauczania oferowanego w Szkołach Muzycznych YAMAHA.

Dzieci biorące udział w zajęciach to 4- i 5-latki.

To jedyny program muzyczny przeznaczony dla tak małych dzieci,który rozwija słuch, śpiew oraz grę na instrumentach klawiszowych!

W pierwszych latach życia dziecka jego słuch rozwija się bardzo szybko. Dzieci są w stanie natychmiast zapamiętać dźwięki i słowa usłyszane po raz pierwszy w życiu. Dlatego też, jeśli w tym wieku będą stykały się z różnymi gatunkami muzycznymi poprzez słuchanie, śpiewanie i granie, zdobędą gruntowne podstawy do właściwej percepcji muzyki.

Jest to okres, kiedy zmysł słuchu rozwija się najszybciej, tak więc zdolność do słuchowego rozpoznawania dźwięków jest zwiększona. Są to idealne warunki do rozwoju słuchu absolutnego, poczucia harmonicznego, a także do rozwoju wyczucia barwy i frazy muzycznej. W tym samym czasie dzieci są zachęcane do poznawania podstawowych elementów muzycznych – melodii, rytmu i harmonii, a jako narzędzia nauczania są wykorzystywane keyboardy.

Celem „Junior Music Course” jest umożliwienie dzieciom zaśpiewania tego, co słyszą, zagrania tego, co śpiewają oraz tworzenia własnych utworów lub wyrażania ekspresji muzycznej przy pomocy keyboardów.

Po 2 latach uczniowie przechodzą z programu „Junior Music Course” do „Junior Extension Course”.

Kto może brać udział?
Dzieci w wieku 4-5 lat

Czas trwania lekcji:
45 minut

Czas trwania kursu:
2 lata

Liczebność grupy:
6-9 dzieci z rodzicami

Bezpłatna lekcja pokazowa

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową, dzięki której poznasz i zrozumiesz nasze metody nauczania OnLine. Lekcja pokazowa jest bezpłatna i niezobowiązująca.